Kategorier
Bærerdygtig sundhedsvæsen Grøn Praksis Læger for Klimaet Nyheder Uncategorized

Lægeforeningen har fået en klimapolitik

Lægeforeningen har netop offentliggjort deres politik om klima og sundhed under titlen: Klimapolitik er også sundhedspolitik

 

Vi har i Læger for Klimaet set utrolig meget frem til at dele denne politik, som Salli Rose Tophøj og Anna Roe Rasmussen har bidraget til på vegne af bestyrelsen i Læger for Klimaet.

Klimaforandringer er, i følge WHO, den største trussel for global sundhed i det 21. århundrede. Det er derfor helt essentiel, at Lægeforeningen har taget initiativ til at revidere deres klimapolitik fra 2009 hvormed de understreger vigtigheden i denne dagsorden. Klimakrisen er også en sundhedskrise.

Politikkens hovedpointer

Politiken dækker over fire vigtige områder indenfor klima og sundhed og sætter ambitiøse mål for hvordan Lægeforeningen og lægestanden skal og bør rette deres indsat:

1. Klimaforandringerne er en trussel mod folkesundheden – også i Danmark. Det kræver handling. 

2. Folkesundhed skal indgå i Danmarks klimapolitik.

3. Sundhedsvæsenet skal reducere sit CO2-aftryk, og læger spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling i både primær- og sekundær sektoren

4. Forskning og uddannelse i sammenhængen mellem klima og sundhed skal styrkes.

 

Sundhedsvæsenet har også et ansvar

Politiken understreger klimaforandringernes betydelige konsekvenser for global sundhed og beskriver hvordan den globale opvarmning samt luftforurening allerede har konsekvenser for sundheden i Danmark i dag. Samtidig er der rigtig meget at vinde i forhold til at forebygge sygdom, da det også har en betydning for udledning af drivhusgasser. Lægeforeningen inddrager desuden et nyt aspekt ved at tilføje vigtigheden i, at sundhedsvæsenet reducerer sit CO2-aftryk. En sektor som estimeres til at være ansvarlig for ca. 6% af Danmark samlede CO2-aftryk. Afslutningvis fremhæves vigtigheden i, at vi får langt mere viden på dette område samt at klima og sundhed naturligvis skal indgå i undervisningen på medicin studiet.

 

Vi ser rigtig meget frem til at fortsætte det gode samarbejde med Lægeforeningen om klima og sundhed i fremtiden.

 

Massiv mediedækning

I forbindelse med lanceringen er der blevet skrevet om sundhed og klima i flere danske medier bl.a.:

Ugeskriftet, “Læger skal bidrage til et bærerdygtigt sundhedsvæsen”

Ugeskriftet, “Kampen for klimaet rykker ud på hospitalerne”

Ugeskriftet, “Stort behov for mere grøn forskning på sundhedsområdet”

Information, “Læger vil have sundhedsvæsenet ind i klimakampen. Affald er et hovedproblem.”

Kategorier
Bærerdygtig sundhedsvæsen Læger for Klimaet Nyheder

Læger for Klimaet i Detektor

Læger for Klimaet har været en tur i Detektor d. 5. november vedrørende vores tidligere udtalelser i et debatindlæg i Klimamonitor om, at sundhedsvæsenet CO2-aftryk er større end flysektoren. Sundhedsvæsenet estimeres til at stå for ca. 6 % af Danmarks samlede CO2-aftryk mens flysektoren i europæisk kontekst estimeres til at stå for 2-4%. Begge tal er sande, men vi er i mellemtiden blevet klogere og det viser sig, at man ikke kan sammenligne de to tal, da beregningerne bag er forskellige.

Vi er rigtig glade for Detektor mindede os om, at denne sammenligning ved en fejl stadig fremgik af vores hjemmeside. Vi har også kontaktet Klimamonitor med henblik på at få det rettet i vores debatindlæg fra sidste sommer.

Endnu mere glade er vi for, at Detektor har dedikeret et helt program til at afdække vanskelighederne ved at sammenligne CO2-regnskaber og ikke mindst give taletid til Martin Schønemann-Lund (bestyrelsesmedlem Læger for Klimaet) og Jonas Dahl (direktør, Regionshospitalet Randers), så de får mulighed for at fremhæve hvor stor en udleder af CO2 sundhedsvæsenet estimeres til at være.

Fremadrettet skal vi Læger for Klimaet selvfølgelig blive skarpere på CO2-regnskaber ligesom vi på samfundsplan generelt skal være meget bedre til at foretage disse, da det er nødvendigt for at vi kan sætte os bindende reduktionsmål og identificere de områder eller sektorer i samfundet, hvor der er et stort potentiale for forbedring.

Kategorier
IMCC Earth Læger for Klimaet Nyheder

Klima og pandemier: en gratis webinarrække

Arrangeret og afholdt af IMCC Earth; en studenterorganisation om klima og sundhed.

Kom med til en gratis webinarrække omkring sammenhængen mellem sundhed og klimaforandringer, hvor vi denne gang dykker ned i begrebet pandemier og hvordan klimaforandringer kan være med til at påvirke hvordan de udvikler sig. 

Klimaforandringernes konsekvenser bliver tydeligere og tydeligere i disse år. Skovbrande, der førte til nedbrændt by i Canada, oversvømmelser i Tyskland, hedebølge og skovbrande i Italien. Alt sammen i 2021. Men klimaforandringerne fører ikke kun til de direkte tab af liv. Der er også indirekte tab gennem udbredelsen af malaria, hedeslag, TBE-udbredelse og selvfølgelig COVID19.  Derfor vil vi fire onsdage i træk undersøge sammenhængen mellem pandemier og klimaforandringer. 

ONSDAG D. 27 OKTOBER KL 17 (LIVE + webinar) https://fb.me/e/SP6Od8TV

Her vil Carsten Rahbek give os en introduktion til hvordan klimaforandringer påvirker økosystemer, og hvordan det spiller sammen med pandemier som corona. 

Carsten Rahbek er professor i makroøkologi, og er leder af center for makroøkologi, evolution og klima på Københavns universitet. Han er desuden medforfatter på en artikel om den mulige sammenhæng mellem biodiversitetskrisen, klimaforandringer og corona-epidemien (se link). 

https://ugeskriftet.dk/dmj/covid-19-possibly-consequence-anthropogenic-biodiversity-crisis-and-climate-changes

ONSDAG D. 3/11 KL 20 
https://fb.me/e/1KYEkKbMQ

Til dette event vil Micheal Alifrangis fortælle os om klima og malaria. Skal vi forberede os på “malaria-epidemier” i ikke-endemiske områder? Og hvordan spiller klimaforandringerne ind på udviklingen af malaria-epidemier?
Michael Alifrangis (MA) er lektor på Center for Medicinsk Parasitologi på Københavns Universitet og har i mere en 20 år forsket i malaria. Forskningen har primært været centreret omkring molekylærbiologiske studier af udvikling og overvågning af malaria lægemiddelresistens samt diverse epidemiologiske studier af malaria. MA har igennem årene været involveret i studier primært i lande i Afrika syd for Sahara såsom Tanzania, Senegal, Ghana og Mali. 

ONSDAG D. 10/11 KL. 20
https://fb.me/e/2AIYrgloG

Til dette event vil Karin Schiøler fortælle om hvordan klimaforandringerne kan bidrage til denguefeber som en ny truende epidemi.

Karin Schiøler er oprindeligt uddannet fra Københavns Universitet med en kandidat i biokemi, men har efterfølgende haft forskningsprojekter mange steder i verden inklusive hendes PhD om transmission af dengue, som hun skrev i Grenada i Vestindien. Emnet er noget hun har fastholdt i sine primære forskningsområder i dag, hvor hun beskæftiger sig med vektorkontrol, overvågning og transmission af arbovirale sygdomme. 

ONSDAG D. 17/11 KL. 20

Læger for Klimaet vil runde webinarrækken af med at fortælle om hvordan vi som danske læger kan forberede os og forholde os til klimaforandringer, både fagligt men også fag-politisk.

De enkelte webinar kan sagtens ses uafhængig af de andre, så hop på online de dage du kan. 

Denne webinarrække er støttet af School of Global Health, University of Copenhagen, hvilket vi er meget glade for. Vi håber herigennem at kunne nå ud til endnu flere med interesse for klima og sundhed.

Kategorier
Grøn Praksis Nyheder

Grøn Praksis årsberetning

Opstart

Grøn Praksis blev startet af Salli Rose Tophøj og Karolina Lewandowska i forsommeren 2020. Vi er udsprunget af Læger for Klimaet og ansøgte hurtigt om at komme under DSAM for at kunne nå ud til så mange praktiserende læger som muligt.

Vores første år har vi brugt på at sondere terrænet for bæredygtig praksisdrift i Danmark, og ikke mindst i udlandet, da mange af vores nabolande er mere forud på denne front, end vi er her. Desuden har vi brugt en del tid på at udvide vores lille organisation, formidle og netværke.

Hvad har vi opnået i 2020/21

 • Publiceret 3 artikler om sammenhængen mellem klima og sundhed samt om grøn om stilling i almen praksis.
  Klimaforandringer og almen praksis – har vi et ansvar?
  Practicus 254: ’Hvorfor skal praktiserende læger være klimabevidste?
  Practicus 255: ’Grøn Praksis – fra tanke til handling’Se i øvrigt interview med Grøn Praksis i Ugeskrift for læger 9.3.21:
  ’Ny Græsrodsbevægelse vil motivere de praktiserende læger til at arbejde mere klimabevidst’
 • Indgået samarbejde med FYAM-udvalget mhp. udarbejdelse af en fælles årskampagne.
 • Fået et fast samarbejde op at stå med Forskningsenheden i Aarhus og en irsk søsterorganisation under ICGP – se link.  
 • Vi underviser i ’Klima og Sundhed i Primærsektoren’ på Temadage ud fra materiale, vi selv har udarbejdet.
 • Sammen med et udvalg af praktiserende læger er vi ved at oversætte er par flyers, som den irske søsterorganisation har udarbejdet. De viser kort de mest relevante værktøjer til at komme i gang med den grønne omstilling i almen praksis. Penge til dette projekt har vi søgt via PLU fonden. Resultatet har vi ambitioner om at vise frem til bl.a. DSAM’s Årsmøde og Lægedage.
 • Vi har indgået et samarbejde med en praksis i Grenaa, som skal være en forgangspraksis for grøn omstilling. Vi har fået bevilliget penge fra organisationen ”Grøn Cirkulær Omstilling” til at få hjælp fra det grønne rådgivningsfirma ”Worldperfect”. Her ser vi primært på klimaaftryk fra indkøb, affaldssortering og brug af engangsudstyr. I sidste del af 2021 og i 2022 vil vi formidle processen og resultaterne til vores kolleger for at give dem viden og inspiration til selv at gå i gang med en mere grøn omstilling af praksis.
 • Vi holder månedlige møder i styregruppen Grøn Praksis. Referaterne kan læses på DSAM’s hjemmeside her,
  og alle er velkomne til møderne, som veksles mellem at være virtuelle og fysiske.
 • Vi er i tæt kommunikation med Læger for Klimaet, hvor Salli og Karolina også sidder i bestyrelsen. Der har vi mulighed for at komme ud til endnu flere læger, studerende og bl.a. få politisk indflydelse.
 • Vi er repræsenteret på KlimaFolkemødet i Middelfart den 2.-4. september 2021, hvor vi deltager i en paneldiskussion om sundhed og forebyggelse.

Planer for 2021/22

Vi har ambitioner om at fortsætte mange af vores projekter, som primært fokuserer på oplysning, formidling og netværk. Vi har et ønske om, at flere praktiserende læger får øjnene op for, hvor vigtigt det er, at passe på klimaet og folkesundheden – som sammen går hånd i hånd.

Almen praksis har potentiale til at bidrage til reduktionen af sundhedsvæsenets klimaaftryk, og vi vil gøre det nemt at foretage en grøn omstilling i almen praksis. Desuden rækker almen praksis ud til langt størstedelen af befolkningen, som vi kan forsøge at påvirke til at leve mere bæredygtig og sundt.

Har du lyst til at være med eller bidrage på anden måde, så kontakt os gerne!

Salli Rose Tophøj og Karolina Lewandowska

Groen.praksis@protonmail.com

Kategorier
Grøn Pension Nyheder

Status på Grøn Pension

Siden Læger for Klimaet (LfK) startede i 2020 har arbejdet med at presse Lægernes Pension og Bank (LPB) til at foretage grønnere investeringer, der tidligere blev drevet af en række ildsjæle, foregået i LfK-regi. 

Status op til generalforsamlingen i år var, at tal fra LPB viser at CO2-udslippet fra aktieinvesteringerne i LPB ligger lavere end gennemsnittet på markedet, men trods dette fører til udslip, som leder mod en global opvarmning på langt over 3 grader i år 2100. Samtidig lå LPB i bunden af Verdensnaturfondens årlige rapport over pensionsselskabernes grønne indsatser. 

For første gang længe var der kampvalg til posterne som delegerede ved generalforsamlingen i LPB. LfK fik meget glædeligt stor opbakning på 20% af stemmerne, hvilket betød at alle 13 delegerede blev indvalgt.

LfK stillede følgende forslag til generalforsamlingen: 

 1. Henstilling om at tilslutte sig et evidensbaseret samarbejde for CO2-reduktioner fra porteføljen
 2. Henstilling om at øge andelen af grønne investeringer til 15% i 2025
 3. Henstilling om at frasælge aktier og obligationer i selskaber, hvor mere end 5% af omsætningen stammer fra kul og tjæresand
 4. Henstilling om at frasælge aktier og obligationer i selskaber, hvor mere end 25% af omsætningen stammer fra olie og gas

Forslag 1 og 3 blev vedtaget med støtte fra bestyrelsen, mens forslag 2 og 4 desværre faldt med snæver margin. 

Sammenfattende ser vi frem til et år, hvor Lægernes Pension endegyldigt skiller sig af med kul og tjæresand og tager det vigtige skridt at gå med i et evidensbaseret målsætningssamarbejde for at nå Parisaftalens mål. Samtidig bliver det også endnu et år uden en klar målsætning for at øge de grønne investeringer og endnu et år, hvor Lægernes Pension er med til at finansiere den fortsatte produktion af gas og olie. 

Læger for Klimaet vil i det kommende år fortsat presse på for at starte frasalget af pensionskassens problematiske obligationsinvesteringer i olie og gas og for at øge de grønne investeringer i pensionskassen.