Grøn Praksis årsberetning

Opstart

Grøn Praksis blev startet af Salli Rose Tophøj og Karolina Lewandowska i forsommeren 2020. Vi er udsprunget af Læger for Klimaet og ansøgte hurtigt om at komme under DSAM for at kunne nå ud til så mange praktiserende læger som muligt.

Vores første år har vi brugt på at sondere terrænet for bæredygtig praksisdrift i Danmark, og ikke mindst i udlandet, da mange af vores nabolande er mere forud på denne front, end vi er her. Desuden har vi brugt en del tid på at udvide vores lille organisation, formidle og netværke.

Hvad har vi opnået i 2020/21

 • Publiceret 3 artikler om sammenhængen mellem klima og sundhed samt om grøn om stilling i almen praksis.
  Klimaforandringer og almen praksis – har vi et ansvar?
  Practicus 254: ’Hvorfor skal praktiserende læger være klimabevidste?
  Practicus 255: ’Grøn Praksis – fra tanke til handling’Se i øvrigt interview med Grøn Praksis i Ugeskrift for læger 9.3.21:
  ’Ny Græsrodsbevægelse vil motivere de praktiserende læger til at arbejde mere klimabevidst’
 • Indgået samarbejde med FYAM-udvalget mhp. udarbejdelse af en fælles årskampagne.
 • Fået et fast samarbejde op at stå med Forskningsenheden i Aarhus og en irsk søsterorganisation under ICGP – se link.  
 • Vi underviser i ’Klima og Sundhed i Primærsektoren’ på Temadage ud fra materiale, vi selv har udarbejdet.
 • Sammen med et udvalg af praktiserende læger er vi ved at oversætte er par flyers, som den irske søsterorganisation har udarbejdet. De viser kort de mest relevante værktøjer til at komme i gang med den grønne omstilling i almen praksis. Penge til dette projekt har vi søgt via PLU fonden. Resultatet har vi ambitioner om at vise frem til bl.a. DSAM’s Årsmøde og Lægedage.
 • Vi har indgået et samarbejde med en praksis i Grenaa, som skal være en forgangspraksis for grøn omstilling. Vi har fået bevilliget penge fra organisationen ”Grøn Cirkulær Omstilling” til at få hjælp fra det grønne rådgivningsfirma ”Worldperfect”. Her ser vi primært på klimaaftryk fra indkøb, affaldssortering og brug af engangsudstyr. I sidste del af 2021 og i 2022 vil vi formidle processen og resultaterne til vores kolleger for at give dem viden og inspiration til selv at gå i gang med en mere grøn omstilling af praksis.
 • Vi holder månedlige møder i styregruppen Grøn Praksis. Referaterne kan læses på DSAM’s hjemmeside her,
  og alle er velkomne til møderne, som veksles mellem at være virtuelle og fysiske.
 • Vi er i tæt kommunikation med Læger for Klimaet, hvor Salli og Karolina også sidder i bestyrelsen. Der har vi mulighed for at komme ud til endnu flere læger, studerende og bl.a. få politisk indflydelse.
 • Vi er repræsenteret på KlimaFolkemødet i Middelfart den 2.-4. september 2021, hvor vi deltager i en paneldiskussion om sundhed og forebyggelse.

Planer for 2021/22

Vi har ambitioner om at fortsætte mange af vores projekter, som primært fokuserer på oplysning, formidling og netværk. Vi har et ønske om, at flere praktiserende læger får øjnene op for, hvor vigtigt det er, at passe på klimaet og folkesundheden – som sammen går hånd i hånd.

Almen praksis har potentiale til at bidrage til reduktionen af sundhedsvæsenets klimaaftryk, og vi vil gøre det nemt at foretage en grøn omstilling i almen praksis. Desuden rækker almen praksis ud til langt størstedelen af befolkningen, som vi kan forsøge at påvirke til at leve mere bæredygtig og sundt.

Har du lyst til at være med eller bidrage på anden måde, så kontakt os gerne!

Salli Rose Tophøj og Karolina Lewandowska

Groen.praksis@protonmail.com

,