Om foreningen

Hvem er vi?

Læger for Klimaet afholdt stiftende generalforsamling den 26. februar 2020. Vi beskæftiger os med sundhedsaspekter af klimakrisen.

Læs mere om bestyrelsen her.

Nedenfor kan du læse vores mission, vision og de værdier, vi bygger foreningen på. Du kan også læse vores årsregnskab og andre vigtige dokumenter.

Vision

Klimaforandringer er den største trussel for global sundhed og vi ønsker derfor en fremtid hvor udledningen af drivhusgasser begrænses til et absolut minimum, som foreslået af FNs klimapanel (IPCC). Klimaforandringer hænger uløseligt sammen med folkesundhed samtidig med, at sundhedsvæsenet er en af de væsentligste bidragsydere til udledning af CO2. Vi ønsker derfor et samfund, hvor alle sundhedsprofessionelle forpligter sig til at engagere sig i problemstillingen. 

Mission

Gennem oplysning og politisk fortalervirksomhed ønsker vi at informere om sammenhængen mellem klima og sundhed. Vi ønsker på den måde at påvirke politikere til at tage deres del af ansvaret og begrænse den globale udledning af drivhusgasser således, at IPCCs anbefalinger på området overholdes.

Værdier

Retfærdighed: Klimaforandringer kommer til at ramme de mennesker som har bidraget mindst til den globale opvarmning hårdest. Vi er nødsaget til at sikre, at den vestlige verden tager sin del af ansvaret, så lav- og mellemindkomstlande ikke efterlades til at finde løsningen selv.

Fremsynethed: Vi er alle nødsaget til at tænke længere frem end næste valgperiode eller næste regnskabsår. Vi har brug for langsigtede løsninger så fremtidige generationer ikke lades i stikken. 

Transparens: Vi arbejder ud fra et åbenhedsprincip og fokuserer således på transparens i vores politiske arbejde såvel som i vores finansiering og forhold til vores egen habilitet. 

Internationalt: Vi tror på at Danmark skal være foregangsland i at løse klimaforandringerne, men løsningen kan kun findes gennem internationalt samarbejde. Vi ønsker derfor selv at have et internationalt udsyn i vores eget arbejde og ikke mindst i forhold til samarbejde med andre organisationer. 

Bæredygtighed: Sundhedsvæsenet skal ikke længere være en af de største bidragsydere af drivhusgasser i den offentlige sektor i Danmark. Vi ønsker et bæredygtig sundhedsvæsen, hvor udledningen af CO2 aktivt inddrages strategien for hele sundhedsvæsenet

Optimisme: Hvis det lykkes at bekæmpe klimaforandringerne kan det være den største gevinst for global sundhed i det 21. århundrede. Vi arbejder målrettet for at tydeliggøre de positive sider ved at bekæmpe global opvarmning. 

Evidensbaseret: Vi arbejder evidensbaseret. Vi vil benytte den bedste mulige viden på området til at vælge, hvilke indsatser, der skal prioriteres, i samfundet og i sundhedssektoren. Vi vil kræve, at evidensen for indsatser i sundhedsvæsenet står på mål med deres klimapåvirkning.

Referat fra seneste generalforsamling
Årsregnskab
Vedtægter