Medicinstuderende for Klimaet

Medicinstuderende for Klima er en basisgruppe på Panum, der ønsker at sprede viden om sammenhængen mellem de økologiske kriser og helbredet. Vi ønsker både at gøre selve medicinstudiet og hele sundhedssektoren generelt mere bæredygtig. Senest har vi engageret os meget i at præge den kommende revision af studieordningen i en grønnere retning. Kom endelig gerne, vi kan altid bruge nye idéer og flere kræfter! Vi blev stiftet i 2017 under navnet IMCC Earth og samlede os med Læger for Klimaet i 2022. Vi holder månedsmøder en gang om måneden, og dem kan man finde på Medicinstuderende for Klimaet.