Læger for Klimaet

LÆGER FOR KLIMAET

Vores vision

Klimaforandringer er den største trussel for global sundhed og vi ønsker derfor en fremtid hvor udledningen af drivhusgasser begrænses til et absolut minimum, som foreslået af FNs klimapanel (IPCC). Klimaforandringer hænger uløseligt sammen med folkesundhed samtidig med, at sundhedsvæsenet er en af de væsentligste bidragsydere til udledning af CO2. Vi ønsker derfor et samfund, hvor alle sundhedsprofessionelle forpligter sig til at engagere sig i problemstillingen.

Arbejdsområder

I Læger for Klimaet arbejder vi med oplysningsarbejde og politisk fortalervirksomhed for at informere om sammenhængen mellem klima og sundhed. Nedenfor ses de tre temaer vi beskæftiger os med lige nu.

Lægernes Pension og Bank har fortsat omkring 1 milliard investeret i fossile brandstoffer. Der skal ambitiøse og langsigtede mål til for at sikre, at vores pension bliver grøn.

Sundhedsvæsenet står for 6% af Danmarks samlede CO2-udledning – vi kan således ikke arbejde for sundhed uden også at arbejde på at sænke vores arbejdspladsers CO2-udledning.

Arbejder med at gøre de danske lægeklinikker grønnere. Dette gøres både ved at kigge på praksissernes klimaaftryk men også ved at have en mere klimabevidst tilgang til patienterne.

Bliv medlem

Som medlem i Læger for Klimaet støtter du vores arbejde for en fremtid, hvor der ikke laves sundhedspolitk uden at tænke på klima og der ikke laves klimapolitik uden at tænke på sundhed.

Alle kan melde dig ind i Læger for Klimaet. 

Det koster 200 kr. at være medlem.