Nyhedsbrev Marts 2023

Kære medlemmer,

Hermed årets første nyhedsbrev fra Læger for Klimaet.

Generalforsamling i Læger for Klimaet

Den 28. februar afholdt vi generalforsamling i Læger for Klimaet. Vi indledte med et spændende foredrag af Professor Jens Friis Lund, der fortalte om klimaretfærdighed i et historisk og internationalt perspektiv. For de deltagere, der ønskede det, og for de særligt interesserede er Jens’ slides vedhæftet dette nyhedsbrev.

På generalforsamlingen fik vi to nye bestyrelsesmedlemmer og en ny suppleant og skal sige velkommen til Kristiana Nikolova og Charlotte Holm-Hansen, som begge er indvalgt som menige bestyrelsesmedlemmer, samt til Mads Dannesbo, der er indvalgt som suppleant. Vi skal også sige tillykke til Jakob Bønløkke, Hanne Hollnagel og Anna Roe Rasmussen, som alle opnåede genvalg til bestyrelsen. Endelig skal vi sige farvel og tak for et stort stykke til Salli Rose Tophøj, Sarah Bonde og Mads Nielsen-Breining, som alle har valgt at træde ud af bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning for 2023 er som følger:

  • Martin Schønemann-Lund (Forperson)
  • Jakob Bønløkke (menigt medlem, kasserer)
  • Hanne Hollnagel (menigt medlem)
  • Kristiana Nikolova (menigt medlem)
  • Charlotte Holm-Hansen (menigt medlem)
  • Julie Lauritzen (menigt medlem)
  • Karolina Lewandowska (menigt medlem)
  • Anna Roe Rasmussen (suppleant)
  • Mads Dannesbo (suppleant)

Grøn Pension

Årets generalforsamling i Lægernes Pension og Bank afholdes 24. april i København. Læger for Klimaet er stærkt repræsenteret med 31 delegerede og har igen i år stillet forslag til vedtagelse på generalforsamlingen. Årets forslag er udarbejdet i samarbejde med Ansvarlig Fremtid, og omhandler i år en systematisering og intensivering af det aktive ejerskab over for de største udledere og de mest klimabelastende banker i porteføljen. Vi offentliggør forslaget i sin endelige udformning, så snart generalforsamlingsbogen er udsendt til de delegerede. Som optakt til generalforsamlingen har Lægernes Pension netop offentliggjort, at de i forlængelse af Læger for Klimaets forslag på sidste års generalforsamling nu har gennemført et totalt frasalg af olie- og gasselskaber indenfor både aktie- og obligationsporteføljen. Vi anser dette for at være et meget stort fremskridt, som vi vil give Lægernes Pension stor ros for. Læs mere her.

Nyt Medlemssystem

Læger for Klimaet vokser, og for at kunne holde styr på vores efterhånden mange medlemmer har vi fået behov for et system til administration af foreningen. Valget er faldet på MinForening, som blandt andet tilbyder oprettelse af faste kontingentbetalinger via Mobile Pay. De af jer, der ikke har en bruger ved MinForening vil modtage en mail med link til at oprette jer som brugere. De af jer, som endnu ikke har betalt kontingent for 2023 vil modtage en opkrævning via Mobile Pay snarest, mens de, der allerede har betalt, først kommer på Mobile Pay-løsningen i 2024. Hvis I ikke modtager mailen eller der går noget galt med opkrævningen, må I endelig kontakte os i bestyrelsen.

Kommende arrangementer

Vi arbejder på flere medlemsarrangementer i 2023. I foråret vil vi afholde en workshop med Climate Fresk, som giver indblik i videnskaben om klimaforandringerne, vi har et større symposium på bedding til efteråret, ligesom vi forventer at deltage ved årets Klimafolkemøde i Middelfart. Vi håber på at se mange af jer, derude. Hold øje med sociale medier, kommende nyhedsbreve og hjemmesiden for mere info.

Husk at følge os på sociale medier for info om events, demonstrationer, kampagner og andet spændende om klima og sundhed: Facebook, Instagram og Twitter.

Husk også, at vi altid kan bruge hjælp til de mange aktiviteter, vi har kørende, såsom arbejdet med grøn pension, grøn praksis, kontakt til politikere og andre beslutningstagere og sundhedsvæsenets CO2-udslip. Kontakt os på denne mail eller tag fat i et bestyrelsesmedlem, hvis du har lyst til at deltage aktivt i foreningens arbejde.

Mange grønne hilsner,

Bestyrelsen i Læger for Klimaet