Kategorier
Uncategorized

Grøn Pension: delegerede til generalforsamlingen

I starten af året blev der afholdt delegeretvalg til Lægernes Pension og Banks generalforsamling.

Sidste år var første år Læger for Klimaet stillede op. Dengang fik vi meget glædeligt stor opbakning på 20% af stemmerne, hvilket betød at alle 13 delegerede blev indvalgt.

I år blev opbakningen endnu større da hele 1.768 valgte at sætte deres kryds ved vores liste. Dette har resulteret i at vi i år kan sende 31 delegerede til generalforsamlingen i Lægernes Pension og Bank. Det betyder også, at Læger for Klimaet, efter Lægeforeningen, er den liste med flest valgte mandater.

Vi er uendeligt taknemlige for jeres opbakning og lover at kæmpe for grønnere (og dermed sundere) investeringer. Du kan se alle de valgte delegerede her.

Generalformsalingen afholdes d. 22 april 2022.

Kategorier
Uncategorized

Generalforsamling 2022

Tirsdag d. 22 februar 2022 afholdt Læger for Klimaet generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i København men med deltagere online også.

Årsberetning

Medicinstuderende får stemmeret
På generalforsamlingen blev vores vedtægter ændret således, at medicinstuderende nu også har stemmeret til generalforsamlingen og at medicinstuderende med udsigter til at blive færdige som læger i det indeværende kalenderår får mulighed for at stille op til bestyrelsen. Vi glæder os over i fremtiden at kunne byde mere velkommen til de unger læger in spe og håber, at vi på denne måde bedre kan brobygge mellem de studerende og færdige læger.

En ny bestyrelse
Til generalforsamlingen fik vi også valgt en ny bestyrelse. Vi sagde farvel til afgående bestyrelsesmedlem Signe Micas Pedersen, som valgte ikke at genopstille men som fortsat arbejde for en grønnere hverdag hos Klimasiden. Anna Rasmussen, som har været forperson for foreningen de sidste to år valgte desuden ikke at genopstille som forperson og dermed give stafetten videre til Martin Schønemann-Lund. Anna blev valgt som suppleant og vi er derfor heldige stadig at kunne gøre brug af hendes gode viden og erfaring.

Desuden kunne vi byde velkommen til Sarah Bonde, som blev valgt ind i bestyrelsen som menigt medlem og dermed er bestyrelsens eneste nye medlem.

Bestyrelsen for 2022 består således af:
Martin Schønemann-Lund: forperson
Jakob Bønløkke: økonomi ansvarlig
Hanne Hollnagel: menigt medlem
Sarah Bonde: menigt medlem
Julie Lauritzen: menigt medlem
Karolina Lewandowska: menigt medlem
Salli Rose Tophøj: menigt medlem
Mads Nielsen-Breining: suppleant
Anna Rasmussen: suppleant

Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her.

Du kan finde de nye vedtægter her. 

Kategorier
Bærerdygtig sundhedsvæsen Grøn Praksis Læger for Klimaet Nyheder Uncategorized

Lægeforeningen har fået en klimapolitik

Lægeforeningen har netop offentliggjort deres politik om klima og sundhed under titlen: Klimapolitik er også sundhedspolitik

 

Vi har i Læger for Klimaet set utrolig meget frem til at dele denne politik, som Salli Rose Tophøj og Anna Roe Rasmussen har bidraget til på vegne af bestyrelsen i Læger for Klimaet.

Klimaforandringer er, i følge WHO, den største trussel for global sundhed i det 21. århundrede. Det er derfor helt essentiel, at Lægeforeningen har taget initiativ til at revidere deres klimapolitik fra 2009 hvormed de understreger vigtigheden i denne dagsorden. Klimakrisen er også en sundhedskrise.

Politikkens hovedpointer

Politiken dækker over fire vigtige områder indenfor klima og sundhed og sætter ambitiøse mål for hvordan Lægeforeningen og lægestanden skal og bør rette deres indsat:

1. Klimaforandringerne er en trussel mod folkesundheden – også i Danmark. Det kræver handling. 

2. Folkesundhed skal indgå i Danmarks klimapolitik.

3. Sundhedsvæsenet skal reducere sit CO2-aftryk, og læger spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling i både primær- og sekundær sektoren

4. Forskning og uddannelse i sammenhængen mellem klima og sundhed skal styrkes.

 

Sundhedsvæsenet har også et ansvar

Politiken understreger klimaforandringernes betydelige konsekvenser for global sundhed og beskriver hvordan den globale opvarmning samt luftforurening allerede har konsekvenser for sundheden i Danmark i dag. Samtidig er der rigtig meget at vinde i forhold til at forebygge sygdom, da det også har en betydning for udledning af drivhusgasser. Lægeforeningen inddrager desuden et nyt aspekt ved at tilføje vigtigheden i, at sundhedsvæsenet reducerer sit CO2-aftryk. En sektor som estimeres til at være ansvarlig for ca. 6% af Danmark samlede CO2-aftryk. Afslutningvis fremhæves vigtigheden i, at vi får langt mere viden på dette område samt at klima og sundhed naturligvis skal indgå i undervisningen på medicin studiet.

 

Vi ser rigtig meget frem til at fortsætte det gode samarbejde med Lægeforeningen om klima og sundhed i fremtiden.

 

Massiv mediedækning

I forbindelse med lanceringen er der blevet skrevet om sundhed og klima i flere danske medier bl.a.:

Ugeskriftet, “Læger skal bidrage til et bærerdygtigt sundhedsvæsen”

Ugeskriftet, “Kampen for klimaet rykker ud på hospitalerne”

Ugeskriftet, “Stort behov for mere grøn forskning på sundhedsområdet”

Information, “Læger vil have sundhedsvæsenet ind i klimakampen. Affald er et hovedproblem.”

Kategorier
Uncategorized

Høring i Folketinget

Indbydelse-1

Vi glæder os simpelthen så meget til at sætte dette vigtige emne på den politiske dagsorden! Vi glæder os til at se så mange som muligt med en interesse for sundhed og klima!

Og husk, der er coronarestriktioner, så tilmelding er obligatorisk.