Kategorier
Bærerdygtig sundhedsvæsen Grøn Praksis Læger for Klimaet Nyheder Uncategorized

Lægeforeningen har fået en klimapolitik

Lægeforeningen har netop offentliggjort deres politik om klima og sundhed under titlen: Klimapolitik er også sundhedspolitik

 

Vi har i Læger for Klimaet set utrolig meget frem til at dele denne politik, som Salli Rose Tophøj og Anna Roe Rasmussen har bidraget til på vegne af bestyrelsen i Læger for Klimaet.

Klimaforandringer er, i følge WHO, den største trussel for global sundhed i det 21. århundrede. Det er derfor helt essentiel, at Lægeforeningen har taget initiativ til at revidere deres klimapolitik fra 2009 hvormed de understreger vigtigheden i denne dagsorden. Klimakrisen er også en sundhedskrise.

Politikkens hovedpointer

Politiken dækker over fire vigtige områder indenfor klima og sundhed og sætter ambitiøse mål for hvordan Lægeforeningen og lægestanden skal og bør rette deres indsat:

1. Klimaforandringerne er en trussel mod folkesundheden – også i Danmark. Det kræver handling. 

2. Folkesundhed skal indgå i Danmarks klimapolitik.

3. Sundhedsvæsenet skal reducere sit CO2-aftryk, og læger spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling i både primær- og sekundær sektoren

4. Forskning og uddannelse i sammenhængen mellem klima og sundhed skal styrkes.

 

Sundhedsvæsenet har også et ansvar

Politiken understreger klimaforandringernes betydelige konsekvenser for global sundhed og beskriver hvordan den globale opvarmning samt luftforurening allerede har konsekvenser for sundheden i Danmark i dag. Samtidig er der rigtig meget at vinde i forhold til at forebygge sygdom, da det også har en betydning for udledning af drivhusgasser. Lægeforeningen inddrager desuden et nyt aspekt ved at tilføje vigtigheden i, at sundhedsvæsenet reducerer sit CO2-aftryk. En sektor som estimeres til at være ansvarlig for ca. 6% af Danmark samlede CO2-aftryk. Afslutningvis fremhæves vigtigheden i, at vi får langt mere viden på dette område samt at klima og sundhed naturligvis skal indgå i undervisningen på medicin studiet.

 

Vi ser rigtig meget frem til at fortsætte det gode samarbejde med Lægeforeningen om klima og sundhed i fremtiden.

 

Massiv mediedækning

I forbindelse med lanceringen er der blevet skrevet om sundhed og klima i flere danske medier bl.a.:

Ugeskriftet, “Læger skal bidrage til et bærerdygtigt sundhedsvæsen”

Ugeskriftet, “Kampen for klimaet rykker ud på hospitalerne”

Ugeskriftet, “Stort behov for mere grøn forskning på sundhedsområdet”

Information, “Læger vil have sundhedsvæsenet ind i klimakampen. Affald er et hovedproblem.”

Kategorier
Grøn Praksis Nyheder

Grøn Praksis årsberetning

Opstart

Grøn Praksis blev startet af Salli Rose Tophøj og Karolina Lewandowska i forsommeren 2020. Vi er udsprunget af Læger for Klimaet og ansøgte hurtigt om at komme under DSAM for at kunne nå ud til så mange praktiserende læger som muligt.

Vores første år har vi brugt på at sondere terrænet for bæredygtig praksisdrift i Danmark, og ikke mindst i udlandet, da mange af vores nabolande er mere forud på denne front, end vi er her. Desuden har vi brugt en del tid på at udvide vores lille organisation, formidle og netværke.

Hvad har vi opnået i 2020/21

 • Publiceret 3 artikler om sammenhængen mellem klima og sundhed samt om grøn om stilling i almen praksis.
  Klimaforandringer og almen praksis – har vi et ansvar?
  Practicus 254: ’Hvorfor skal praktiserende læger være klimabevidste?
  Practicus 255: ’Grøn Praksis – fra tanke til handling’Se i øvrigt interview med Grøn Praksis i Ugeskrift for læger 9.3.21:
  ’Ny Græsrodsbevægelse vil motivere de praktiserende læger til at arbejde mere klimabevidst’
 • Indgået samarbejde med FYAM-udvalget mhp. udarbejdelse af en fælles årskampagne.
 • Fået et fast samarbejde op at stå med Forskningsenheden i Aarhus og en irsk søsterorganisation under ICGP – se link.  
 • Vi underviser i ’Klima og Sundhed i Primærsektoren’ på Temadage ud fra materiale, vi selv har udarbejdet.
 • Sammen med et udvalg af praktiserende læger er vi ved at oversætte er par flyers, som den irske søsterorganisation har udarbejdet. De viser kort de mest relevante værktøjer til at komme i gang med den grønne omstilling i almen praksis. Penge til dette projekt har vi søgt via PLU fonden. Resultatet har vi ambitioner om at vise frem til bl.a. DSAM’s Årsmøde og Lægedage.
 • Vi har indgået et samarbejde med en praksis i Grenaa, som skal være en forgangspraksis for grøn omstilling. Vi har fået bevilliget penge fra organisationen ”Grøn Cirkulær Omstilling” til at få hjælp fra det grønne rådgivningsfirma ”Worldperfect”. Her ser vi primært på klimaaftryk fra indkøb, affaldssortering og brug af engangsudstyr. I sidste del af 2021 og i 2022 vil vi formidle processen og resultaterne til vores kolleger for at give dem viden og inspiration til selv at gå i gang med en mere grøn omstilling af praksis.
 • Vi holder månedlige møder i styregruppen Grøn Praksis. Referaterne kan læses på DSAM’s hjemmeside her,
  og alle er velkomne til møderne, som veksles mellem at være virtuelle og fysiske.
 • Vi er i tæt kommunikation med Læger for Klimaet, hvor Salli og Karolina også sidder i bestyrelsen. Der har vi mulighed for at komme ud til endnu flere læger, studerende og bl.a. få politisk indflydelse.
 • Vi er repræsenteret på KlimaFolkemødet i Middelfart den 2.-4. september 2021, hvor vi deltager i en paneldiskussion om sundhed og forebyggelse.

Planer for 2021/22

Vi har ambitioner om at fortsætte mange af vores projekter, som primært fokuserer på oplysning, formidling og netværk. Vi har et ønske om, at flere praktiserende læger får øjnene op for, hvor vigtigt det er, at passe på klimaet og folkesundheden – som sammen går hånd i hånd.

Almen praksis har potentiale til at bidrage til reduktionen af sundhedsvæsenets klimaaftryk, og vi vil gøre det nemt at foretage en grøn omstilling i almen praksis. Desuden rækker almen praksis ud til langt størstedelen af befolkningen, som vi kan forsøge at påvirke til at leve mere bæredygtig og sundt.

Har du lyst til at være med eller bidrage på anden måde, så kontakt os gerne!

Salli Rose Tophøj og Karolina Lewandowska

Groen.praksis@protonmail.com