Status på Grøn Pension

Siden Læger for Klimaet (LfK) startede i 2020 har arbejdet med at presse Lægernes Pension og Bank (LPB) til at foretage grønnere investeringer, der tidligere blev drevet af en række ildsjæle, foregået i LfK-regi. 

Status op til generalforsamlingen i år var, at tal fra LPB viser at CO2-udslippet fra aktieinvesteringerne i LPB ligger lavere end gennemsnittet på markedet, men trods dette fører til udslip, som leder mod en global opvarmning på langt over 3 grader i år 2100. Samtidig lå LPB i bunden af Verdensnaturfondens årlige rapport over pensionsselskabernes grønne indsatser. 

For første gang længe var der kampvalg til posterne som delegerede ved generalforsamlingen i LPB. LfK fik meget glædeligt stor opbakning på 20% af stemmerne, hvilket betød at alle 13 delegerede blev indvalgt.

LfK stillede følgende forslag til generalforsamlingen: 

  1. Henstilling om at tilslutte sig et evidensbaseret samarbejde for CO2-reduktioner fra porteføljen
  2. Henstilling om at øge andelen af grønne investeringer til 15% i 2025
  3. Henstilling om at frasælge aktier og obligationer i selskaber, hvor mere end 5% af omsætningen stammer fra kul og tjæresand
  4. Henstilling om at frasælge aktier og obligationer i selskaber, hvor mere end 25% af omsætningen stammer fra olie og gas

Forslag 1 og 3 blev vedtaget med støtte fra bestyrelsen, mens forslag 2 og 4 desværre faldt med snæver margin. 

Sammenfattende ser vi frem til et år, hvor Lægernes Pension endegyldigt skiller sig af med kul og tjæresand og tager det vigtige skridt at gå med i et evidensbaseret målsætningssamarbejde for at nå Parisaftalens mål. Samtidig bliver det også endnu et år uden en klar målsætning for at øge de grønne investeringer og endnu et år, hvor Lægernes Pension er med til at finansiere den fortsatte produktion af gas og olie. 

Læger for Klimaet vil i det kommende år fortsat presse på for at starte frasalget af pensionskassens problematiske obligationsinvesteringer i olie og gas og for at øge de grønne investeringer i pensionskassen.

 

,