Læger for Klimaet i Detektor

Læger for Klimaet har været en tur i Detektor d. 5. november vedrørende vores tidligere udtalelser i et debatindlæg i Klimamonitor om, at sundhedsvæsenet CO2-aftryk er større end flysektoren. Sundhedsvæsenet estimeres til at stå for ca. 6 % af Danmarks samlede CO2-aftryk mens flysektoren i europæisk kontekst estimeres til at stå for 2-4%. Begge tal er sande, men vi er i mellemtiden blevet klogere og det viser sig, at man ikke kan sammenligne de to tal, da beregningerne bag er forskellige.

Vi er rigtig glade for Detektor mindede os om, at denne sammenligning ved en fejl stadig fremgik af vores hjemmeside. Vi har også kontaktet Klimamonitor med henblik på at få det rettet i vores debatindlæg fra sidste sommer.

Endnu mere glade er vi for, at Detektor har dedikeret et helt program til at afdække vanskelighederne ved at sammenligne CO2-regnskaber og ikke mindst give taletid til Martin Schønemann-Lund (bestyrelsesmedlem Læger for Klimaet) og Jonas Dahl (direktør, Regionshospitalet Randers), så de får mulighed for at fremhæve hvor stor en udleder af CO2 sundhedsvæsenet estimeres til at være.

Fremadrettet skal vi Læger for Klimaet selvfølgelig blive skarpere på CO2-regnskaber ligesom vi på samfundsplan generelt skal være meget bedre til at foretage disse, da det er nødvendigt for at vi kan sætte os bindende reduktionsmål og identificere de områder eller sektorer i samfundet, hvor der er et stort potentiale for forbedring.

, ,