Kategorier
Bærerdygtig sundhedsvæsen Grøn Praksis Læger for Klimaet Nyheder Uncategorized

Lægeforeningen har fået en klimapolitik

Lægeforeningen har netop offentliggjort deres politik om klima og sundhed under titlen: Klimapolitik er også sundhedspolitik

 

Vi har i Læger for Klimaet set utrolig meget frem til at dele denne politik, som Salli Rose Tophøj og Anna Roe Rasmussen har bidraget til på vegne af bestyrelsen i Læger for Klimaet.

Klimaforandringer er, i følge WHO, den største trussel for global sundhed i det 21. århundrede. Det er derfor helt essentiel, at Lægeforeningen har taget initiativ til at revidere deres klimapolitik fra 2009 hvormed de understreger vigtigheden i denne dagsorden. Klimakrisen er også en sundhedskrise.

Politikkens hovedpointer

Politiken dækker over fire vigtige områder indenfor klima og sundhed og sætter ambitiøse mål for hvordan Lægeforeningen og lægestanden skal og bør rette deres indsat:

1. Klimaforandringerne er en trussel mod folkesundheden – også i Danmark. Det kræver handling. 

2. Folkesundhed skal indgå i Danmarks klimapolitik.

3. Sundhedsvæsenet skal reducere sit CO2-aftryk, og læger spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling i både primær- og sekundær sektoren

4. Forskning og uddannelse i sammenhængen mellem klima og sundhed skal styrkes.

 

Sundhedsvæsenet har også et ansvar

Politiken understreger klimaforandringernes betydelige konsekvenser for global sundhed og beskriver hvordan den globale opvarmning samt luftforurening allerede har konsekvenser for sundheden i Danmark i dag. Samtidig er der rigtig meget at vinde i forhold til at forebygge sygdom, da det også har en betydning for udledning af drivhusgasser. Lægeforeningen inddrager desuden et nyt aspekt ved at tilføje vigtigheden i, at sundhedsvæsenet reducerer sit CO2-aftryk. En sektor som estimeres til at være ansvarlig for ca. 6% af Danmark samlede CO2-aftryk. Afslutningvis fremhæves vigtigheden i, at vi får langt mere viden på dette område samt at klima og sundhed naturligvis skal indgå i undervisningen på medicin studiet.

 

Vi ser rigtig meget frem til at fortsætte det gode samarbejde med Lægeforeningen om klima og sundhed i fremtiden.

 

Massiv mediedækning

I forbindelse med lanceringen er der blevet skrevet om sundhed og klima i flere danske medier bl.a.:

Ugeskriftet, “Læger skal bidrage til et bærerdygtigt sundhedsvæsen”

Ugeskriftet, “Kampen for klimaet rykker ud på hospitalerne”

Ugeskriftet, “Stort behov for mere grøn forskning på sundhedsområdet”

Information, “Læger vil have sundhedsvæsenet ind i klimakampen. Affald er et hovedproblem.”

Kategorier
Bærerdygtig sundhedsvæsen Læger for Klimaet Nyheder

Læger for Klimaet i Detektor

Læger for Klimaet har været en tur i Detektor d. 5. november vedrørende vores tidligere udtalelser i et debatindlæg i Klimamonitor om, at sundhedsvæsenet CO2-aftryk er større end flysektoren. Sundhedsvæsenet estimeres til at stå for ca. 6 % af Danmarks samlede CO2-aftryk mens flysektoren i europæisk kontekst estimeres til at stå for 2-4%. Begge tal er sande, men vi er i mellemtiden blevet klogere og det viser sig, at man ikke kan sammenligne de to tal, da beregningerne bag er forskellige.

Vi er rigtig glade for Detektor mindede os om, at denne sammenligning ved en fejl stadig fremgik af vores hjemmeside. Vi har også kontaktet Klimamonitor med henblik på at få det rettet i vores debatindlæg fra sidste sommer.

Endnu mere glade er vi for, at Detektor har dedikeret et helt program til at afdække vanskelighederne ved at sammenligne CO2-regnskaber og ikke mindst give taletid til Martin Schønemann-Lund (bestyrelsesmedlem Læger for Klimaet) og Jonas Dahl (direktør, Regionshospitalet Randers), så de får mulighed for at fremhæve hvor stor en udleder af CO2 sundhedsvæsenet estimeres til at være.

Fremadrettet skal vi Læger for Klimaet selvfølgelig blive skarpere på CO2-regnskaber ligesom vi på samfundsplan generelt skal være meget bedre til at foretage disse, da det er nødvendigt for at vi kan sætte os bindende reduktionsmål og identificere de områder eller sektorer i samfundet, hvor der er et stort potentiale for forbedring.