Kategorier
Bærerdygtig sundhedsvæsen Grøn Praksis Læger for Klimaet Nyheder Uncategorized

Lægeforeningen har fået en klimapolitik

Lægeforeningen har netop offentliggjort deres politik om klima og sundhed under titlen: Klimapolitik er også sundhedspolitik

 

Vi har i Læger for Klimaet set utrolig meget frem til at dele denne politik, som Salli Rose Tophøj og Anna Roe Rasmussen har bidraget til på vegne af bestyrelsen i Læger for Klimaet.

Klimaforandringer er, i følge WHO, den største trussel for global sundhed i det 21. århundrede. Det er derfor helt essentiel, at Lægeforeningen har taget initiativ til at revidere deres klimapolitik fra 2009 hvormed de understreger vigtigheden i denne dagsorden. Klimakrisen er også en sundhedskrise.

Politikkens hovedpointer

Politiken dækker over fire vigtige områder indenfor klima og sundhed og sætter ambitiøse mål for hvordan Lægeforeningen og lægestanden skal og bør rette deres indsat:

1. Klimaforandringerne er en trussel mod folkesundheden – også i Danmark. Det kræver handling. 

2. Folkesundhed skal indgå i Danmarks klimapolitik.

3. Sundhedsvæsenet skal reducere sit CO2-aftryk, og læger spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling i både primær- og sekundær sektoren

4. Forskning og uddannelse i sammenhængen mellem klima og sundhed skal styrkes.

 

Sundhedsvæsenet har også et ansvar

Politiken understreger klimaforandringernes betydelige konsekvenser for global sundhed og beskriver hvordan den globale opvarmning samt luftforurening allerede har konsekvenser for sundheden i Danmark i dag. Samtidig er der rigtig meget at vinde i forhold til at forebygge sygdom, da det også har en betydning for udledning af drivhusgasser. Lægeforeningen inddrager desuden et nyt aspekt ved at tilføje vigtigheden i, at sundhedsvæsenet reducerer sit CO2-aftryk. En sektor som estimeres til at være ansvarlig for ca. 6% af Danmark samlede CO2-aftryk. Afslutningvis fremhæves vigtigheden i, at vi får langt mere viden på dette område samt at klima og sundhed naturligvis skal indgå i undervisningen på medicin studiet.

 

Vi ser rigtig meget frem til at fortsætte det gode samarbejde med Lægeforeningen om klima og sundhed i fremtiden.

 

Massiv mediedækning

I forbindelse med lanceringen er der blevet skrevet om sundhed og klima i flere danske medier bl.a.:

Ugeskriftet, “Læger skal bidrage til et bærerdygtigt sundhedsvæsen”

Ugeskriftet, “Kampen for klimaet rykker ud på hospitalerne”

Ugeskriftet, “Stort behov for mere grøn forskning på sundhedsområdet”

Information, “Læger vil have sundhedsvæsenet ind i klimakampen. Affald er et hovedproblem.”

Kategorier
Bærerdygtig sundhedsvæsen Læger for Klimaet Nyheder

Læger for Klimaet i Detektor

Læger for Klimaet har været en tur i Detektor d. 5. november vedrørende vores tidligere udtalelser i et debatindlæg i Klimamonitor om, at sundhedsvæsenet CO2-aftryk er større end flysektoren. Sundhedsvæsenet estimeres til at stå for ca. 6 % af Danmarks samlede CO2-aftryk mens flysektoren i europæisk kontekst estimeres til at stå for 2-4%. Begge tal er sande, men vi er i mellemtiden blevet klogere og det viser sig, at man ikke kan sammenligne de to tal, da beregningerne bag er forskellige.

Vi er rigtig glade for Detektor mindede os om, at denne sammenligning ved en fejl stadig fremgik af vores hjemmeside. Vi har også kontaktet Klimamonitor med henblik på at få det rettet i vores debatindlæg fra sidste sommer.

Endnu mere glade er vi for, at Detektor har dedikeret et helt program til at afdække vanskelighederne ved at sammenligne CO2-regnskaber og ikke mindst give taletid til Martin Schønemann-Lund (bestyrelsesmedlem Læger for Klimaet) og Jonas Dahl (direktør, Regionshospitalet Randers), så de får mulighed for at fremhæve hvor stor en udleder af CO2 sundhedsvæsenet estimeres til at være.

Fremadrettet skal vi Læger for Klimaet selvfølgelig blive skarpere på CO2-regnskaber ligesom vi på samfundsplan generelt skal være meget bedre til at foretage disse, da det er nødvendigt for at vi kan sætte os bindende reduktionsmål og identificere de områder eller sektorer i samfundet, hvor der er et stort potentiale for forbedring.

Kategorier
Events Læger for Klimaet

Broen til Fremtiden

D. 28 oktober 2021 var Læger for Klimaet aktive ved det spændende årsmøde i ”Broen til Fremtiden” hvor ”Klima og sundhed” var hovedemnet for formiddagens session – og det blev et dejligt møde.

”Broen til Fremtiden” er en spændende alliance for en grøn og retfærdig omstilling., Mange fagforeninger er medlemmer (bl.a IDA, FOA, Danmarks lærerforening, Dansk skuespillerforbund, DM, FADL)  sammen med mange grønne NGOèr ( bl.a. Greenpeace, Danmarks cyklistforbund, Mellemfolkeligt samvirke, LægerforKlimaet, Cyklistforbundet).

Der var stor lydhørhed for vores budskaber om at ”klimakrise er sundhedskrise, her og nu globalt og i Danmark” og at den viden skal spredes ud til politikere, fagfæller og befolkning. 

Klima og sundhed skal derfor ”tales sammen” i alle sektorer, klimapolitik er sundhedspolitik – og det budskab ville forsamlingen gerne være med til at udsprede i deres mange forskellige fora – så det blev en rigtig god dag for Læger for Klimaet.

Kategorier
COP26 Events Læger for Klimaet

COP26 – deltag hjemmefra

Søndag d. 31 oktober går startskuddet på COP26 – FN’s klimakonference. Her deltager politiske ledere fra hele verden i håbet om at finde en global løsning på klimakrisen. Men COP26 er ikke kun for ledere – den er også for alle borgere. Vi har samlet nogle af de begivenheder der afholdes online her:

KLIMA og PANDEMIER: Skal vi forberede os på malaria pandemier her i norden?
Onsdag d. 3/11 kl. 20.00 – 21.00
Link til event

Green Surgery Conference
Torsdag d. 4/11 kl. 13.00 – 15.30
Link til event

Mitigating the environmental impact of healthcare: The interplay of research, industry, government and clinical leadership
Fredag d. 5/11 kl. 11.00-12.00
Link til event

Global conference on health and climate change
Lørdag d. 6/11 kl. 10.00 – 18.30
Link til event

KLIMA og PANDEMIER: Er denguefeber den næste store pandemi?
Onsdag d. 10/11 kl. 20.00 – 21.00
Link til event

Udover diverse konferencer og foredrag håber vi at se mange sundhedsprofessionelle til Klimamarch lørdag d. 6 november når hele verden går på gaden for klimaet.

Kategorier
IMCC Earth Læger for Klimaet Nyheder

Klima og pandemier: en gratis webinarrække

Arrangeret og afholdt af IMCC Earth; en studenterorganisation om klima og sundhed.

Kom med til en gratis webinarrække omkring sammenhængen mellem sundhed og klimaforandringer, hvor vi denne gang dykker ned i begrebet pandemier og hvordan klimaforandringer kan være med til at påvirke hvordan de udvikler sig. 

Klimaforandringernes konsekvenser bliver tydeligere og tydeligere i disse år. Skovbrande, der førte til nedbrændt by i Canada, oversvømmelser i Tyskland, hedebølge og skovbrande i Italien. Alt sammen i 2021. Men klimaforandringerne fører ikke kun til de direkte tab af liv. Der er også indirekte tab gennem udbredelsen af malaria, hedeslag, TBE-udbredelse og selvfølgelig COVID19.  Derfor vil vi fire onsdage i træk undersøge sammenhængen mellem pandemier og klimaforandringer. 

ONSDAG D. 27 OKTOBER KL 17 (LIVE + webinar) https://fb.me/e/SP6Od8TV

Her vil Carsten Rahbek give os en introduktion til hvordan klimaforandringer påvirker økosystemer, og hvordan det spiller sammen med pandemier som corona. 

Carsten Rahbek er professor i makroøkologi, og er leder af center for makroøkologi, evolution og klima på Københavns universitet. Han er desuden medforfatter på en artikel om den mulige sammenhæng mellem biodiversitetskrisen, klimaforandringer og corona-epidemien (se link). 

https://ugeskriftet.dk/dmj/covid-19-possibly-consequence-anthropogenic-biodiversity-crisis-and-climate-changes

ONSDAG D. 3/11 KL 20 
https://fb.me/e/1KYEkKbMQ

Til dette event vil Micheal Alifrangis fortælle os om klima og malaria. Skal vi forberede os på “malaria-epidemier” i ikke-endemiske områder? Og hvordan spiller klimaforandringerne ind på udviklingen af malaria-epidemier?
Michael Alifrangis (MA) er lektor på Center for Medicinsk Parasitologi på Københavns Universitet og har i mere en 20 år forsket i malaria. Forskningen har primært været centreret omkring molekylærbiologiske studier af udvikling og overvågning af malaria lægemiddelresistens samt diverse epidemiologiske studier af malaria. MA har igennem årene været involveret i studier primært i lande i Afrika syd for Sahara såsom Tanzania, Senegal, Ghana og Mali. 

ONSDAG D. 10/11 KL. 20
https://fb.me/e/2AIYrgloG

Til dette event vil Karin Schiøler fortælle om hvordan klimaforandringerne kan bidrage til denguefeber som en ny truende epidemi.

Karin Schiøler er oprindeligt uddannet fra Københavns Universitet med en kandidat i biokemi, men har efterfølgende haft forskningsprojekter mange steder i verden inklusive hendes PhD om transmission af dengue, som hun skrev i Grenada i Vestindien. Emnet er noget hun har fastholdt i sine primære forskningsområder i dag, hvor hun beskæftiger sig med vektorkontrol, overvågning og transmission af arbovirale sygdomme. 

ONSDAG D. 17/11 KL. 20

Læger for Klimaet vil runde webinarrækken af med at fortælle om hvordan vi som danske læger kan forberede os og forholde os til klimaforandringer, både fagligt men også fag-politisk.

De enkelte webinar kan sagtens ses uafhængig af de andre, så hop på online de dage du kan. 

Denne webinarrække er støttet af School of Global Health, University of Copenhagen, hvilket vi er meget glade for. Vi håber herigennem at kunne nå ud til endnu flere med interesse for klima og sundhed.