Martin Schønemann-Lund

Læger har gennem tiderne bidraget til store fremskridt for folkesundheden ved at turde mene noget om organiseringen af samfundet i bred forstand. Jeg mener, at vi læger har pligt til at deltage aktivt i kampen for en grøn omstilling, da klimaforandringerne er den største sundhedstrussel i vor tid.  

Jeg er meget optaget af, at sundhedsvæsenet ikke må skade hverken nuværende eller fremtidige patienter. Derfor ligger det naturligt også at interessere sig for sundhedsvæsenets klimaaftryk, som jeg håber, vi sammen kan få mindsket. 

Jeg er ved at uddanne mig til speciallæge i Anæstesi og Intensiv Terapi.  I fritiden spiller jeg viola i amatørorkester eller læser bøger, når jeg ikke bruger tid på klimapolitik og min familie.