Karolina Lewandowska

Klima og sundhed interesserer mig både som menneske og som læge. Det kan kobles til mange af de handlinger jeg bevidst foretager mig i hverdagen både på arbejdet og i privaten. 

Jeg blev læge i 2008 og speciallæge i almen medicin i 2017. Kort tid efter rejste jeg med min familie til New Zealand, hvor jeg arbejdede i knap to år som vikar i en lægeklinik på Waiheke Island – en ø 40 minutters sejlads fra Auckland. Derefter valgte jeg at være ansat speciallæge frem for at købe min egen praksis. Dette giver mig bl.a. friheden til at fordybe mig i mine interesser og fokusere mere på patienterne i mit arbejde. 

Jeg bor med min mand og vores teenager-pige i Trekroner lige uden for Roskilde i et bofællesskab, som vi for over 10 år siden var med til at stifte og udvikle. Vi har valgt ikke at have bil og har været så privilegerede at vi har kunne vælge job efter hvor vi kan pendle eller cykle til. Om sommeren sejler vi rundt i vores sejlbåd og nyder friheden, roen, enkeltheden og det samvær, det giver. Vi ser det som en værdi at leve livet så simpelt og enkelt som muligt. Vi oplever at jo flere muligheder, valg og løsninger vi får, desto flere bekymringer og flere forventninger bringer det med sig.  

Sundhedsfagligt er jeg fascineret af mennesket. Jeg er fascineret af hvordan vi på så forskellig vis, som individer, forholder os til sundhed og sygdom. Som praktiserende læge er mit mål at hjælpe patienterne med deres lidelser uden at skade dem eller at belaste samfundet og klimaet yderligere. Jeg er oftest på jagt efter en udløsende årsag til patienternes problemstilling. Jeg ønsker at finde en forklaring, der giver mening for dem og for mig selv. På den måde kan jeg bedre involvere patienten i selv at tage ansvar og handle konstruktivt. Symptomlindring er godt, men allerhelst ser jeg dem gå ud af konsultationen med forebyggende råd, så de ikke kommer igen med samme problematik – hvis det altså er muligt.