Julie Lauritzen

Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2021 og er nu i gang med min KBU i region hovedstaden.

Jeg har gennem hele min uddannelse lavet bestyrelses- og foreningsarbejde og glædes ved at kunne forene mine interesser og faglighed i Læger for Klimaet. På trods af at klimaforandringerne truer vores folkesundhed er sammenhængen mellem sundhed og klima et område der ofte glemmes i sundhedsdebatten.

 

Jeg synes derfor, det giver rigtig god mening, at det netop er læger der løfter opgaven med at belyse denne sammenhæng og forhåbentlig lykkes med at lave bæredygtige ændringer i vores samfund.