Jakob Bønløkke

I gymnasietiden var jeg optaget af natur og miljø støttede f.eks. Greenpeace, når de aktionerede mod forurening og ødelæggelser af naturen. Mit ønske om at være med til at kæmpe for renere luft, jord og vand og på den måde være med til at forebygge sygdom var medvirkende til at jeg uddannede mig til læge og blev speciallæge i arbejds- og miljømedicin. Jeg blev kandidat i 1995 og speciallæge i 2009 efter nogle år som lektor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

I studietiden interessen for miljø konkurrence fra ting som studenterpolitik og alternativ/komplementær medicin. Efter turnus og et par vikariater, fattede jeg interesse for forskning. Jeg lavede en PhD om effekter af støv i indeklima og arbejdsmiljø efterfulgt af 2 år som PostDoc i Canada på et projekt om helbredseffekter af at arbejde i svinestalde. Tilbage i Danmark var jeg heldig at komme til at forske i skadevirkningerne af luftforurening. Omkring 2007 gik det op for mig, hvor alvorlige klimaforandringerne var på vej til at blive og hvor hurtigt det gik, men jeg savnede måder at bruge den viden til andet end at blive mere klimavenlig privat.

I 20 år har jeg boet med min familie i Andelssamfundet i Hjortshøj – et økologisk landsbyfællesskab uden for Århus. Det har været et fantastisk sted for vores to nu voksne børn at vokse op. Vi er omgivet af naboer, der går op i natur og økologi og fællesskaber. Selvom jeg kører i el-bil til Aalborg, så tænker jeg meget over, at de daglige lange køreture ikke er gode for hverken klima eller i overensstemmelse med den simplere levevis jeg ønsker for mig selv og resten af samfundet. Patientarbejdet i mit speciale er meget givende, med bedre tid til at forstå hele patienten og til at handle, end i andre specialer jeg kender.