Hanne Hollnagel

Jeg har arbejdet som praktiserende læge i kombination med forskning på KU som professor i almen medicin. 

Jeg har altid ment at vi som læger skal reagere når Folkesundheden sættes under pres/er truet, og jeg mener, at ”klimakrise er sundhedskrise –nu”

Jeg var aktiv i bevægelserne mod kernevåben og atomkraft på græsrodsniveau og i Lægeforenings regi som medlem af Hygiejnekomiteen, var med til at skrive særnummer af Ugeskriftet i 1986  ”Kernevåbens medicinske konsekvenser for Danmark”. Jeg er nu aktiv i Klimabevægelsen samt i ”Læger for klimaet”. Jeg har altid sejlet, min mand og jeg havde i 30 år et smukt gammelt træskib som lå i museumshavnen i Nyhavn. Min mand døde desværre for nogle år siden, men jeg har heldigvis børn og børnebørn.