Signe Micas Pedersen

De konsekvenser den globale opvarmning har for vores klode, har optaget mig meget de senere år. Jeg mener at vi som enkeltpersoner har et ansvar. Et ansvar for at få mindsket CO2-udledningen så vi kan passe godt på vores jord og på alle os der bor på den. Den globale opvarmning har nemlig store konsekvenser, både for naturen og for mennesker.

 

Læger for Klimaet er et initiativ der gennem oplysning og information, sætter fokus på klimaproblematikken og dens konsekvenser for både sundhed og klode. Arbejdet her skaber en bro mellem min interesse for klima og mit arbejde som læge. Jeg håber igennem dette arbejde at give både borgere og politikere en solid vidensplatform at agere ud fra.

 

Da jeg også er meget optaget af den enkelte borgers muligheder for at gøre en forskel, står jeg bag hjemmesiden Klimasiden.dk, der giver tips til hvordan man som enkeltperson kan leve klimavenligt.

 

Til hverdag arbejder jeg som læge og er de næste år ansat i en PhD-stilling ved Hæmatologisk Afdeling på Rigshospitalet. Her forsker jeg i senfølger efter kemoterapi. Jeg er 35 år gammel og bor i Furesø med min mand og to børn på hhv. 4 og 6 år.