Salli Rose Tophøj

Salli Rose Tophøj

Jeg er ved at specialisere mig i almen medicin og får derigennem et særligt indblik i flere forskellige lægehuse og hospitalsafdelingers daglige arbejde.

Klimaforandringerne truer vores sundhed og jeg synes derfor at jeg som læge har et særligt ansvar i klimadebatten.  

Jeg interesserer mig for reducering af sundhedsvæsenets høje klimaaftryk og som kommende praktiserende læge interesserer jeg mig også for grøn omstilling i almen praksis. Dette har jeg bl.a. skrevet en artikel om i Månedsskrift for almen praksis.

 

Jeg bor med min partner og to børn i København. Ud over Læger for Klimaet, interesserer jeg mig for manuel medicin, som går ud på at behandle patienter med smerter i bevægeapparatet manuelt. 

Jeg har sammen med min partner en sejlbåd, som både bruges til ferier med børnene og til kapsejlads med veninderne.